Likwidacja studni

Usuwanie studni

Nasza firma przeprowadza profesjonalne prace związane z likwidacją studni. Posiadamy odpowiedni sprzęt, a także wiedzę i doświadczenie, które są niezbędnymi elementami do wykonania powierzonego zadania.

Kiedy usunąć studnie?

Jako profesjonalna firma, nie tylko budujemy studnie, ale oferujemy również usługę likwidacji studni głębinowych. Studnia kwalifikuje się do likwidacji, jeżeli:

• jej użytkowanie z jakichś powodów nie jest możliwe,
• uległa trwałemu uszkodzeniu,
• uległa wyschnięciu,
• jej budowa koliduje z inną inwestycją.

Studni nie można ot tak zlikwidować. Takie działania podlegają konkretnym normom prawnym. Aby usunąć studnię, niezbędny jest właściwy projekt geologiczny.

Sposoby na likwidację studni

Główne metody likwidacji studni to:

• iłowanie,
• cementacja,
• zasypanie urobkiem.

Cementacja to bardzo droga metoda, ale równocześnie najskuteczniejsza. Najczęściej wybieraną metodą jest zasypanie studni urobkiem, gdzie ostatnie metry są wylane cementem.

Jak przebiega likwidacja studni?

Na likwidację studni głębinowych składa się wiele składowych. Są to:

 instrumentacja,
• usuwanie utopionych narzędzi,
• usuwanie rur osłonowych,
• usuwanie filtrów,
• zasypanie chlorowanym kruszywem,
• przywrócenie warstw nieprzepuszczalnych,
• oznakowanie zlikwidowanej studni cementową płytą.

Warto wspomnieć, że podczas likwidacji studni należy zachować obowiązujące normy ekologiczne. Nie można zlekceważyć tych przepisów, gdyż możemy się przyczynić do zanieczyszczenia wód podziemnych. Po zakończeniu prac likwidacyjnych obowiązkiem jest sporządzić odpowiednią dokumentację (protokół likwidacji studni uwzględniający stan techniczny studni i warunki hydrogeologiczne w danej lokalizacji).