Pomiar wydajności i zasobów wody w studni


Pomiar wydajności studni

Nasza firma wykonuje specjalistyczne badania i pomiary studni, które pozwalają ocenić jej stan. Prace diagnostyczne zakładają przeprowadzenie badań, a także pomiarów studni, za pomocą kamery podwodnej. Warto zaznaczyć, że wyłącznie kompleksowa ocena stanu studni, pozwala na podjęcie dokładnej decyzji, w sprawie ewentualnych prac. Wszystkie te działania są niezbędne, aby w ogóle stwierdzić czy regeneracja studni głębinowej jest potrzebna, możliwa i w ogóle opłacalna. Błąd w jakichkolwiek szacunkach może być bardzo kosztowny dla wykonawcy, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy.

Kiedy i w jakim celu?

Badania i pomiary studni trzeba wykonać w trzech sytuacjach:

• przy okresowych przeglądach eksploatacyjnych, po których dowiadujemy się o stanie studni,
• przed wykonaniem regeneracji studni, po których lepiej dobierzemy sposób jej czyszczenia,
• po wykonaniu regeneracji, gdzie możemy dowiedzieć się o efekcie przeprowadzonego czyszczenia.

Metody pomiaru

Właściwą metodą pomiaru studni jest procentowe obliczenie jej kondycji oraz porównanie z wynikami nowej studni, która w dniu odwiertu ma 100% sprawności. Różnica w wynikach jest rzeczywistym obrazem uzyskanej poprawy sprawności studni. Nie trzeba chyba wspominać, że to bezpośrednio przekłada się na wzrost jej wydajności. Oczywiście Wszystkie dokonujemy przed regeneracją i po jej zakończeniu.

Zasoby wody w studni

Zasoby użytkowych wód podziemnych to ilość wody, jaką można pobrać w jednostce czasu. Oczywiście nie bez znaczenia tu są warunki hydrogeologiczne oraz techniczne studni. Aby ustalić zasoby użytkowe, należy:
 stwierdzić występowania wód podziemnych określonego poziomu wodonośnego w konkretnym otworze wiertniczym,
 wykonywać pompowań badawczych,
● przeprowadzić monitoring naturalnego źródła zaplanowanego do ujęcia,
 przeprowadzić badanie i uzyskać wynik jakości wody,
 ocenić zasoby (odnawialne) wód podziemnych,
 wykonania obliczeń hydrogeologicznych.

Pełna dokumentacja

Wykonane badania, pomiary, czy inspekcja studni wymaga przygotowania pełnej dokumentacji. Taką pełną dokumentacją otrzymują Państwo zaraz po naszych pracach. Poinformujemy Państwa o ocenie aktualnego stanu studni, ale też zalecimy najbardziej odpowiednią metodę jej regeneracji.