Usuwanie awarii studni


Awarie studni

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z usuwaniem wszelkich awarii studni głębinowej. Najczęstszymi awariami przydomowych studni są:

• nieprzeprowadzenie próby wydajności studni lub jej złe przeprowadzenie,
• brak badania jakości wody,
• nieuszczelnienie rury osłonowej podczas wiercenia odwiertu,
• brak zabezpieczenia przewodu elektrycznego zasilającego silnik pompy głębinowej,
• łączenie rur bez użycia przewodów elastycznych,
• brak zaworu zwrotnego za filtrem rurowym w instalacji doprowadzającej wodę ze studni,
• zastosowanie pompy jednofazowej zamiast trójfazowej,
• ulokowanie hydroforu studni blisko pomieszczeń mieszkalnych,
• niezabezpieczenie przed zamarzaniem wszystkich odcinków doprowadzających wodę do domu,
• brak dodatkowego zestawu hydroforowego za wodomierzem.

Oczywiście istnieje mnóstwo innych awarii, które mogą wystąpić, natomiast każdą na pewno usuniemy. Nasza firma posiada wszelkie urządzenia oraz wyspecjalizowaną kadrę, która jest gotowa do usunięcia wszelkich uszkodzeń.