Renowacja i rekonstrukcja studni


Renowacja i rekonstrukcja

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, poszerzyliśmy ofertę o usługę renowacji, czy też rekonstrukcji studni. Taka inicjatywa wynika z ogromnego zapotrzebowania na tę usługę użytkowników studni. Koszt renowacji, rekonstrukcji uzależniony jest od głębokości studni, a także długości filtra. Warto jednak zaznaczyć, iż jest to zabieg o wiele tańszy, niż budowa nowego odwiertu (studni).

Bardzo wiele studni zostało zbudowanych kilkadziesiąt lat temu, a i te powstałe kilkanaście lat temu, nie muszą być w lepszym stanie. Wieloletnia praca w naturalny sposób doprowadza do niedrożności filtra. Następstwem takiej sytuacji jest spadek wydajności użytkowej studni, a ostatecznie może skutkować brakiem wody.

Co wtedy zrobić?

Tak naprawdę użytkownik może podjąć jedną, dobry decyzję w tej sytuacji. Należy zmniejszyć wydajność studni do czasu jej naprawy. Zdarza się, że użytkownik, chcąc uniknąć takiej operacji, opuszcza pompę mocniej w głąb studni i dalej z niej korzysta. Takie rozwiązanie co prawda zwiększa prędkość przepływu wody, ale również powoduje wzmożoną eksploatację niedrożnego filtra. Taka sytuacja niesie za sobą niebezpieczeństwo rozszczelnienia filtra, a finalnie jego pęknięcie. Następstwem tego będzie zniszczenie studni.

Kiedy przeprowadzić renowację?

W studni powstają niekorzystne procesy, zmniejszające jej wydajność, gdy sprawność geologiczna studni obniży się o 50-60%. Nie ulega wątpliwością, że wiele osób posiadających studnie je są w stanie ocenić jej stanu, dlatego oferujemy Państwu swoje usługi, profesjonalny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie.

Jak przebiega renowacja studni?

Kompletna renowacja obejmuje czyszczenie osadu z filtra, a także, usunięcie osadów z pozostałej części studni. Niestety większość firm wykorzystując niewiedzę klienta, czyści tylko filtr, co nie jest w 100% kompletną usługą.

Nasza firma dysponuje profesjonalnym sprzętem, który pozwala nam na wyczyszczenie filtra, jak i całej studni. Po przeprowadzeniu renowacji dokonujemy dezynfekcji całej studni, złoża i przestrzeni przy filtrowej.

Rekonstrukcja studni głębinowej

Prawidłowe wykonanie studni głębinowej, jak i monitorowanie jej prawidłowej eksploatacji powoduje, że są to raczej konstrukcje bezawaryjne. Niestety zdarza się, że w następstwie użytkowania wychodzą wady konstrukcyjne, lub awarie związane z procesem starzenia się studni. W takiej sytuacji należy przeprowadzić remont lub rekonstrukcję studni głębinowej.

Wybierając naszą firmę, mają Państwo pewność, że rekonstrukcja lub remont przebiegną sprawnie z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu i wielu lat doświadczenia. Efektem dobrze przeprowadzonego procesu ma być zabezpieczenie, czy też wyeliminowanie zużytych i uszkodzonych elementów konstrukcyjnych. Jeżeli to potrzebne, dokonujemy również poprawy wydajności otworu studziennego, co gwarantuje jego prawidłowe działanie.